Stefka Mihaylova Grivanova

Number of organized events: 1
Type of Events:

Upcoming Events

Past Events

01
May
Friday
информационна кампания за популяризиране на уебсайта Гри училище
Bulgaria, Yambol
Гри училище е онлайн училище, в което преподаватели и
информационна кампания за популяризиране на уебсайта Гри училище
Networking event