Kamelia /SOHO - Sofia Holsitic Coworking Company/

Number of organized events: 1
Type of Events:

Upcoming Events

Past Events

11
July
Thursday
Ден не обикновен, ами рожден - на СОХО @ СОХО
Bulgaria, Sofia
Така, така, завъртя се тя съвсем неусетно не колкото и
Ден не обикновен, ами рожден - на СОХО @ СОХО
Party