Самуила Жекова - Иванова /ПРОВЕНТА Партнерс ООД /

Number of organized events: 1
Type of Events:

Upcoming Events

Past Events

16
November
Saturday
„Свободата да бъдеш”  Фестивал за ума, тялото и духа
BG, Sofia
На 16 и 17 ноември 2013 в залите и фоайето на Модерен теaтър
„Свободата да бъдеш” Фестивал за ума, тялото и духа
Festival