Стоянка Нецова / Transy Tania /Кръг от млади творци/

Number of organized events: 1
Type of Events:

Upcoming Events

Past Events

02
October
Wednesday
Пиеса
Bulgaria, Sofia
1. ИДЕИ Пиесата "Катастрофата" от Десислава Вл.
Пиеса "Катастрофата"
Performance