Sofia Security Forum

Number of organized events: 1
Type of Events:

Upcoming Events

Past Events

21
May
Thursday
Укрепване на сътрудничеството между Европа, Близкия изток и Северна Африка за борба с нарастващата заплаха от тероризъм, радикализъм и чуждестранните бойци
Bulgaria, Sofia
Конференцията се организира от Софийски форум за
Укрепване на сътрудничеството между Европа, Близкия изток и Северна Африка за борба с нарастващата заплаха от тероризъм, радикализъм и чуждестранните бойци
Forum & Discussion