Video

Как работи

Sponsia е глобална онлайн платформа, която свърза организатори на събития, каузи и дейности с компании, които търсят ефективни начини за реклама чрез спонсорство.

Sponsia помага на професионални и непрофесионални организатори на събития да установят контакт с потенциални спонсори, да управляват отношенията си с тях и да генерират допълнителни средства.

От своя страна, компаниите получават достъп до инструменти за ефективно управление на маркетинг кампаниите си, както и уникални възможности за спонсорство и директна комуникация със своята таргет аудитория на събития.

step

1.Създайте своя профил

Регистрирайте се като
Организатор на събития
Използвайте платформата ни безплатно

step

2.Регистрирайте
събитието си

Опишете събитието и неговите
посетители
Създайте уникални предложения
за спонсорство
Открийте нови начини за генериране
на средства

Get a free mobile app for your event

step

3.Открийте спонсори и
комуникирайте с тях

Предложете събитието си на спонсори
Преговаряйте
Отчетете успех

step

4.Генерирайте
допълнителни приходи

Продавайте на повече спонсори
Изграждайте репутация

step

Предложете вашите услуги на подходящата аудитория

Промотирайте бранда си пред организаторите на събития, които използват нашата платформа
Поставете ваша реклама на страницата, където те регистрират своите събития
Увеличете продажбите си, обръщайки се към правилните хора в точния момент на най-добрата цена