Спонсори

Списък с брандове, които се интересуват от спонсориране на събития или вече са сключили спонсорски сделки с организатори на събития, използвайки услугите на Sponsia.