Sponsia Pricing Policy

Използване на
платформата

Platform connect™

Pro connect™

Експертна консултация

и изготвяне на спонсорски пакети

Таргетирана
банер реклама

на www.sponsia.com

Безплатно

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Всички онлайн услуги налични в платформата

 • регистрация
 • публикуване на събития
 • използване на инструменти за формиране на рекламни пакети
 • популяризация
 • доклади и др.

PLATFORM CONNECT™

АВТОМАТИЧНА ВРЪЗКА СЪС СПОНСОР

Осъществена изцяло през платформата, без директна физическа намеса
на сътрудник от Sponsia.

Описание на процеса и съдържание на услугата

 1. Организаторът сам се регистрира на www.Sponsia.com
 2. Организаторът сам регистрира всяко отделно събитие/кауза/дейност/проект, за което търси подкрепа и използва наличните инструменти
 3. Спонсорите, които са посочили аудитория, отговаряща на посочената от организатора, получават известие
 4. Събитието/каузата става видимо за всички спонсори, посещаващи сайта
 5. Организаторът получава автоматично известие, когато спонсор се заинтересува от събитието му
 6. Sponsia осъществява връзката между двете страни
 7. Организаторът поема комуникацията от тук директно със Спонсора
 8. Организаторът заплаща 15% от стойността на осигуреното спонсорство само при реално случило се такова и успешна сделка

PRO CONNECT™

СПОНСОРСКО АГЕНТСТВО

Цялостно водене на комуникацията със спонсорите от страна
на екип на Sponsia.

Цената включва онлайн и офлайн клиентско обслужване със следните елементи:

 • Консултация по рекламните пакети и оферти към спонсори
 • Про-активно идентифициране на заинтересовани спонсори
 • Отправяне на предложения
 • Провеждане на комуникацията и преговорите
 • Логистична подкрепа

ЕКСПЕРТНА КОНСУЛТАЦИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ

 • Оглед на мястото на събитието и планиране на спонсорското позициониране
 • Разработване и развитие модела на спонсорски участия - Какво, къде и как да се случва с оглед на максимална привлекателност за потенциалните спонсори
 • Планиране, бюджетиране и ценообразуване на спонсорските предложения
 • Планиране на евентуални рекламни материали и допълнителни елементи за събитието
 • Планиране на евентуално онлайн промотиране на събитието
 • Управление на комуникационните канали по време на събитието
 • Събиране и обработване и отчет на информацията след събитието към спонсорите
 • Представяне на финализирано предложение за спонсорски пакети, отразяващи нуждите и възможностите на конкретното събитие, изготвени и предоставени в електронен формат
 • Консултиране за изготвяне на необходими рекламни материали и съпътстващи комуникационни инструменти за успешното провеждане на събитието

ТАРГЕТИРАНА БАНЕР РЕКЛАМА на www.sponsia.com

 • Позициониране на рекламен банер при всички стъпки от регистрацията на събитие
 • Позициониране пред организаторите на събития и потенциални спонсори
 • Отправяне на посланието в правилният момент – когато търсят услугите ви
Свържете се с нас