За спонсорството…

Спонсорство – подкрепа на дадено събитие, дейност, лице, организация или кауза чрез предоставяне на финансова стойност, продуктова стойност или услуга в замяна на насрещно комуникационно усилие, или с други думи казано РЕКЛАМА.

В забързаното ежедневие на съвременния човек времето става все по-малко и по-малко. Няколкото мига, които допреди десетилетие хората отделяха, за да видят или чуят нова реклама, на практика се изпариха.
В отговор, големите корпорации се замислиха за това как отново да спечелят вниманието на клиентите си.
Един от основните постулати в рекламния бранш е, че онзи, който засвири по емоционалната струна на потребителя е открил най-прекия път към него. А къде по-лесно можеш да предизвикаш емоции у хората, ако не на живо на събитие или с трогателна кауза?
От друга страна, ефективността на рекламата в днешно време се свързва пряко с ресурсите, вложени в нея. А организацията на събитие за целите на даден бранд не е никак евтино начинание!
Така съвсем логично се стига до идеята за спонсорството. Ако даден бранд иска неговата аудитория да се докосне до продуктите му, това е един от най-ефективните способи.
Какъв по-ефикасен метод да „емоционираш” своята аудитория от това да се докоснеш до хората на живо – там където те се забавляват, споделят своите интереси и вярвания и са отишли по свое собствено желание, а не защото някой им е платил.

И какво по-хубаво от това някой друг да плати за организирането на това събитие?
Именно тази стратегия за партньорство с брандовете е заложена в Sponsia.com – Да позиционира брандовете на живо, пред правилната аудитория, като същевременно им пести ресурси!

Welcome to the brand new Sponsia blog!

Hello and welcome to the brand new blog of Sponsia.com – the online marketplace linking sponsors to organizers of local events, causes and activities!